V-Coil Gjengereparasjon

Völkel V-Coil Gjengereparasjon (PDF Versjon her: V-Coil Gjengereparasjon)


Boring

Fjern skadede gjenger med en vanlig bormaskin.
For gjenger opp til M12, så følger reparasjonssettet riktig bor.
Ved reparasjon av tennplugger er det ikke nødvendig å forbore når egen gjengetapp for tennplugger brukes.

Kontroller

Kontroller at gjenger og stigning på gjengetappen er den samme som på bolten.

Gjenging

Bruk den spesielle V-Coil gjengetappen for å gjenge opp festegjenger i hullet.
Det er alltid viktig å bruke en olje som er egnet ved skjæring av nye gjenger.

Montering av gjengeinnsatsen

Monter gjengeinnsatsen på monteringsverktøyet.
Plasser den justerbare ringen slik at inngrepet i gjengeinnsatsen er sentrert i sporet.
Skru inn gjengeinnsatsen med et lett press til innsatsen er en halv omdreining under overflaten.
Ikke påfør press mot gjengeretningen – inngrepet kan knekke ved for stor belastning.


Fjerning av inngrepsverktøy

Fjern monteringsverktøyet ved å løfte det opp. Bruk deretter avbrekksverktøyet for å brekke av inngrepet i gjengeinnsatsen. For store hull og tennplugg hull, kan en nebbtang brukes for å brekke av inngrepet.

Ettersom gjengeinnsatsen er installert med små og nøyaktige toleranser er normalt den nye gjengen sterkere enn den opprinnelige.